Universala Esperanto-Metodo
de Doktoro Benson (1932)


En 1932, D-ro Wm.S. Benson publikigis sian "Universalan Esperanto-Metodon" (ellaboritan kaj poparte publikigitan 1925-1932). De la titol-pagxo (p.3) kaj de la enhavo-pagxo (p.5) vi povas vidi, kian ampleksan taskon li plenumis. La verko nuntempe estas malfacile trovebla, ecx en Esperanto-librejoj.